دانشکده علوم پایه
     دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶   
جستجوی همه پایان نامه ها
ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع
ردیف عنوان دانشجو دانشکده گروه تاریخ دفاع
1 نانوذرات MgO در ماتریس موردنیت بزرگ، سنتز شده از طریق مسیر شیمی سبز نیلوفر موحدی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-30
2 اصلاح سطح نانولوله‌های کربنی چنددیواره جهت حذف رنگ از محلول‌های آبی براساس مدل‌سازی سطح پاسخ یوسف علی نژاد دانشکده علوم پایه شیمی 1396-06-26
3 ] پیریمیدین] تری¬اون هاd سنتز مشتقات جدید 7-آریل اسپیرو [ایندولین-پیریدو [3،2- نازنین علیزاده دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-30
4 تخصیص منابع برای خروجی ها ی مطلوب و نامطلوب در روشهای غیرپارامتری سیمین مسروری دانشکده علوم پایه ریاضی 1396-7-12
5 استفاده از محاسبات QSAR مشتقات بنزوکسازین در درمان سرطان کلون علي بهمني راد دانشکده علوم پایه شیمی 1396-6-30
6 گروه‌بندی فیلوژنتیک باکتری‌های E.coli جدا شده از عفونت‌های ادراری مناطق مرکزی استان گیلان مریم غیور دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-16
7 بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری عصاره سیر به روش مهار تولید نانوبیوفیبریل¬های آمیلوئیدی محسن عنایت صفت دانشکده علوم پایه زیست 1396-6-28
8 بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در پنیرهای محلی شهر رشت فاطمه صیادناهد دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-30
9 بررسی اثرات ضدمیکروبی و ضد آلزایمری تعدادی از مشتقات جدید 2-آمینو 3-سیانو 4-هیدروژن کرومن به روش مهار تولید نانوبیوفیبریلهای آمیلوئیدی پدارم پریچهر دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-25
10 بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره رازیانه بارگذاری شده برروی بستر پلی مری منصوره اصلاحي دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-25
11 تعیین نسبت های کربن به ازت در تولید آنزیم پروتئاز توسط گونه های باکتری باسیلوس پوریا خادمی دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-30
12 بررسی اثر کشندگی نانو ذرات حاوی سیلیبین بر سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو و بررسی بیان ژن mexB زهرا احمدی رودبارکی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-29
13 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره سیر بارگذاری شده بر روی هیدروژل فریما خوشابری دانشکده علوم پایه زیست 1396-06-30
14 بیوسنتز نانوذره Fe3O4/Ag توسط عصاره جلبک اسپیرولینا پلاتینسیس (Spirulina platensis) و بررسی بیان ژن norB در باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از بیمارستان نسترن شكوفه دانشکده علوم پایه زیست 1396-6-26
15 بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری کافئین چای به روش مهار تولید نانوبیوفیبریل‌های آمیلوئیدی ثمره غمناك چوكامي دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-23
16 نانوحسگر الکتروشیمیایی ترامادول برپایه بیسیکلو آزیریدین سارا خوش چین گل دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-21
17 مسئله يكريختي مدولی برای حلقه های متناهی و نتایج مرتبط طاهره ملائی لاکسار دانشکده علوم پایه ریاضی 1396-6-23
18 بررسی اثرات ضد باکتریایی و ضد قارچی عصاره و اسانس گیاه ترخون (Artemisia dracunculus) و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های رایج در شرایط آزمایشگاهی لیلا علی پور لوحه سرا دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-30
19 بررسی اپیدمیولوژیکی آلودگی با هلیکوباکتر پیلوري (H. Pylori) در شهرستان رضوانشهر ندا علیپور دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-31
20 جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده آنتی بیوتیک از آب و رسوبات تالاب انزلی زینب محمدی شیرتری دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-29
21 نانو زیست حسگر ولتامتری ریزاتریپتان بنزوات نسيبه كوچك نژاد دانشکده علوم پایه شیمی 1393-6-31
22 جداسازی و شناسایی مولکولی باکتریهای تولید کننده متابولیت های ضد میکروبی از آب و رسوبات تالاب انزلی سیده فاطمه بشیری ماکلوانی دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-29
23 ساخت و بررسی ترمودینامیکی نانوزیست حسگر ویتامین فاطمه دانای علیمی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-31
24 مطالعه یDFT ایندنید های دارای پل آزو سیف الله ضربی کله سرا دانشکده علوم پایه شیمی 1396-6-30
25 بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری عصاره کرفس به روش مهار تولید نانوبیوفیبریل¬های آمیلوئیدی حکیمه بقائی دائمی دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-25
26 بررسی اثر نانوذره اکسید روی عامل دار شده با تیوسمی کاربازون بر الگوی بیان ژن norA باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس پاتوژن بیمارستانی آرمین نجابت دوست دانشکده علوم پایه زیست 1396-06-28
27 بررسی مقایسه ای تولید پروبیوتیک با دو روش بسته و نیمه پیوسته با استفاده از آب پنیر پريسا جاويدان دانشکده علوم پایه زیست 1396-6-30
28 سنتز ترکیبات جدید پلی هیدرو اسپیرو[ایندولین-پیریدو پیریمیدین] هانیه بزرگی سیاه اسطلخی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-30
29 بررسی تأثیر نانوذره نقره عامل دار شده با تیوسمی‎کاربازون روی تشکیل بیوفیلم و بیان ژن fimA در باکتری‎های E.coli جدا شده از عفونت‎های ادراری امین ربیع زاد شهرستانی دانشکده علوم پایه زیست 1396-6-30
30 بررسی تجزیه ترکیبات فنلی توسط قارچ آسپیرژیلوس نایجر مصطفي شاملي دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-27
31 محاسبات آغازین در رابطه¬ی کمی ساختار- فعالیت مشتقات دارویی متوترکسات حمید رحمانی دانشکده علوم پایه شیمی 1396-6-30
32 روش جدیدی در سنتز ترکیبات گوگرد دار با استفاده از تیوگلیکولیک اسید زهرا علیزاده دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-29
33 محاسبات آغازين و رابطه کمي ساختار- فعاليت مشتقات دارويي کارفیلزومیب علی ایراندوست دانشکده علوم پایه شیمی 1396-06-25
34 سنتز مشتقات جدیدی از تیازولیدین-4-اون‌ها هستی طاهر خورسند دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-31
35 بررسی اثر کشندگی نانوذرات حاوی سیلیبین بر سویه‌های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو و بررسی بیان ژن oprM عارف محمدی پور دانشکده علوم پایه زیست 1395-05-29
36 بررسی اثر کشندگی نانو ذرات حاوی سیلیبینین بر سویه های سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به دارو و بررسی بیان ژنmexA زهرا قاسمي نژاد دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
37 ساخت نانو زیست حسگر ولتامتری رزورسینول مهسا صفری دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
38 بررسی فراوانی ژن های ویرولانسfimA و fyuA در باکتری های E. coli جدا شده از عفونت های ادراری و ارتباط آن با تشکیل بیوفیلم عطیه محمدی دانشکده علوم پایه زیست 1396-06-31
39 پیش بینی ثابت قانون هنری گروهی از آلکان¬ها با استفاده از توصیف¬کننده¬های محاسباتی زهرا هنرمند دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-30
40 تولید و بهینه سازی آنزیم پکتیناز توسط میکروارگانیسم‏های تجزیه کننده پکتین آذین اطمینان دانشکده علوم پایه زیست 95-11-30
41 تولید و بهینه سازی آنزیم کراتیناز توسط باکتری های تجزیه کننده کراتین پیام نوروزی دانشکده علوم پایه زیست 95-11-30
42 بررسی خواص ضد میکروبی و ضد سرطانی عصاره گیاه چای سفید محمدحسین کناری دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-27
43 بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره آویشن تثبیت شده بر روی بستر پلی مری کبریا دیاکو دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-30
44 تولید و بهینه سازی نانوسلولز باکتریایی با استفاده از باکتری Gluconoacetobacter Xylinus PTCC 1734 شهاب نظری شاد دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-30
45 میکرواستخراج مایع- مایع پخشی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی جهت پیش تغلیظ برخی از ترکیبات آلاینده از نمونه های آبی آدینه امینیان فر دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-31
46 مدلسازی استخراج پلی فنول از مواد طبیعی مریم نوروزپور دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-27
47 بررسی فراوانی bla CTX-M در سویه‌های بالینی کلبسیلا پنومونی ایجادکننده‌ی عفونت‌های ادراری جدا شده از نمونه های بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای شهر رشت از سال 1394 تا 1395 فرهنگ فرزانه دانشکده علوم پایه زیست 1395-12-18
48 مطالعه اثر طلا بر خواص ساختاری نانولوله های کربنی وتوانایی آن در جذب کربن مونوکسید لیلا فتاحی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-27
49 پلی مورفیسم اشرشیا کلی جدا شده از عفونت های ادراری حاوی ژن مقاومت بتالاکتامازی گروه CTX-M-1 در مراجعه کنندگان به مراکز درمانی شهرستان سنندج آرزو امتی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-24
50 بررسی ژنوتیپ های شایع ویروس هپاتیت C در افراد آنتی HCV مثبت در استان گیلان سحر توانا دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-21
51 بررسی مقاومت دارویی باکتری کلبسیلا پنومونیه تولیید کننده بتالاکتاماز جدا شده از نمونه های خون نوزادان بستری در برخی از بیمارستان های دولتی شهر رشت از مهر ماه تا بهمن ماه 1394 طناز فاتحی دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-27
52 بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری عصاره زیره سیاه به روش مهار تولید نانوبیوفیبریلهای آمیلوئیدی مهتاب بحرکاظمی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
53 طراحي آزمايش براي مدل سازي جذب سطحي اريوكروم بلك تي بر روي هسته سنجد بارگذاري شده با نانو ذرات مغناطيسي علي اكبر اكبرنژاد دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-28
54 حذف رنگ رودامین B از محلول های آبی به وسیله نانوکامپوزیت مغناطیسی نانولوله های کربنی چند دیواره سینا یکتا دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-30
55 بررسی اثر کشندگی نانو ذرات حاوی کورکومین بر جدایه های کاندیدا آلبیکنس مقاوم به فلوکونازول و بیان ژن CDR2 سمانه صفری گیلوان دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
56 بررسی اثر کشندگی نانو ذرات حاوی کورکومین بر جدایه های مقاوم به فلوکونازول کاندیدا آلبیکنس و بیان ژن CDR1 حدیثه گل پور دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
57 حذف هیدرازین از پساب نیروگاهی توسط روش های اکسیداسیون مجتبي نيكوخصال دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-30
58 استخراج وپیشتغلیظ مقادیر کم آلاینده‌ها با روش میکرواستخراج فاز مایع با استفاده از فیبرهای توخالی مریم گنجی¬خواه دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
59 بررسی جهش¬های ژن ParE در نمونه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به دارو فرید حسن زاده پیربستی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-27
60 بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری پلی فنول های چای به روش مهار تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی میلاد ایران خواه دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
61 اثر خشک کردن بر بقاء و عملکرد پروبیوتیک ها در میوه های خشک شده فاطمه اصغری پاسکیابی دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-27
62 بررسی و مقایسه اثرات ضد آلزایمری عصاره بادرنجبویه و ریحان به روش مهار تولید نانوبیوفیبریل های آمیلوئیدی گیتی قاسمی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-15
63 بررسی جهش¬های ژن mexZ در نمونه¬های سودوموناس آئرژینوزای مقاوم به دارو دینا تشکری دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
64 بررسی سرلوژیک هلیکوباکتر پیلوری در اهداکنندگان خون سازمان انتقال خون گیلان (رشت) آزیتا مخنفی دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-25
65 اکسایش الکتروکاتالیزوری بهبودیافته گوانین و اندازه‎گیری آن در سطح الکترود کربن شیشه‎ای اصلاح شده با نانوکامپوزیت پلیمری PSA/NiO-MCM-41/Gr شیوا علیپور گسکری دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-27
66 مطالعه خواص جذب پیپوبرومن روی سطح نانولوله های کربنی و بورنیترید با استفاده از نظریه تابع چگالی فرزاد قلی نیا لوحه سرا دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-31
67 بررسی الگوی حساسیت ضدمیکروبی باکتری‌های بیماری‌زای لارو و بچه کپورماهیان پرورشی marzieh kardan zirak دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
68 بررسی تشکیل بیوفیلم و اثرات آنتاگونیستی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بخش Icu بیمارستان شهید رجایی تنکابن با سوش کاندیداآلبیکنس استاندارد مهشاد فلکی مقدم دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-20
69 جداسازی و شناسایی مولکولی لاکتوباسیلوس¬های تولید کننده بیوسورفاکتانت از مجرای گوارشی ماهی قزل آلای رنگین کمان احسان میر احمدی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-9
70 سنتز مشتقاتی از 2-((ایندولیل) متیل) ایندان دیون ها با استفاده از بنزیل الکل ها سیده سارا موسوی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-24
71 سنتز مشتقات جدید آریل پیریدین ها سیده مرضیه حسینی نسب دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-30
72 بررسی اثرات ضد میکروبی گیاه دم اسب (Equisetum arvense) طیبه بینا تملی دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-30
73 مطالعه نظریه تابع چگال واکنش اوزون با آلکیلیدن سیکلوپروپان سیده خاطره شکوهی راد دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-24
74 بهینه سازی پیش تغلیظ یک رنگ آلی به وسیله روش میکرو استخراج مایع- مایع پخشی آذین شفتارونی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-4-3
75 بررسی خاصیت ضد میکروبی عصاره درمنه بارگذاری شده بر روی بستر پلیمری زهرا حامدی نیا دانشکده علوم پایه زیست 95-11-24
76 شیمی سبز برای سنتز نانوکامپوزیت Ag2S/RHA-MCM-41 و مطالعه‌ی خواص اسپکتروسکوپی و ضدمیکروبی آن سیده لیلا جعفری دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-28
77 مطالعه خواص جذب داروی ضد سرطان فلوتاميد روی سطح نانو لوله های كربني و بورنيتريد با استفاده از نظریه تابع چگالی سیدامیرحسام پورخلیلی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-28
78 بررسی مقایسه ای اثر کاروتنوئیدهای استخراج شده از هویج، ذرت و گوجه فرنگی بر باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از ترشحات زخم های عفونی با آنتی بیوتیک های رایج و بهینه سازی فرآیند نوریا طرقی دانشکده علوم پایه زیست 94-06-23
79 مطالعه برهم کنش نانوصفحه های کربنی با آلاینده های آب به روش نظریه تابعی دانسیته عصمت شجاعی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-28
80 سنتز نانو ذرات کادمیم سولفید با استفاده از روش میکروامولسیون و میکروامولسیون تغییر داده شده با پلی الکترولیت و بررسی ساختار آن ها. معین عزتی لمر دانشکده علوم پایه شیمی 1395-11-25
81 بررسی کمی اثرضد ميکروبي عصاره گياهان بابونه، بارهنگ وگزنه بر اعضاء جنس استرپتوک ومقايسه اثر آن ها با آنتي بيوتيک هاي رايج هدی شاه ماری دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-30
82 بررسی اثرات ضد میکروبی و ضد آلزایمری عصاره دانه اسپند به روش مهار تولید نانو بیوفیبریل های آمیلوئیدی پیمان هوبره دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-26
83 مطالعه QSAR بر روی مشتقات 1-آمینو بنزیل -H1 - ایندازول- 3- کربوکسی امید برای درمان بیماری هپاتیت C هادی هندیانی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-5-26
84 سنتز نانوکاتالیست CuO/RHA-MCM-41 و مطالعه خواص اسپکتروسکوپی و ضد میکروبی آن منیره زیکساری دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
85 نانو حسگر ولتامتري پالس ديفرانسيلي آتروپين با استفاده از زئوليت β پگاه رستاک دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-14
86 اثر عصاره آبی گیاه پنیرک روی خواص ارگانولپتیک و ماندگاری فیله ماهی کپور نقره ای در شرایط دمای یخچال سحر صمدی جانباز دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
87 مقايسه اثر ضد ميكروبي عصاره آبي گياه بابونه در ماندگاري گوشت قرمز چرخ كرده و گوشت ماهي فيتوفاگ در شرايط دماي يخچال لیلا اخلاق نجات دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
88 استفاده از محاسباتQSAR بر روی مشتقات سالیسیلانیلیدN آلکیل کربومیت به عنوان داروهای ضد آلزایمر ماريا گلزار دانشکده علوم پایه شیمی 95-06-29
89 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره اتانولی و متانولی گیاه میخک (Syzygium aromaticum) بر روی باکتری‎های سودوموناس آئروژینوزا به صورت منفرد و بیوفیلم حدیثه مختاری ویشگاسوقی دانشکده علوم پایه زیست 1395-11-28
90 استخراج با نقطه ابری جهت استخراج و پیش تغلیظ متیلن بلو طوبی معززی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
91 سنتز نانوذرات اکسید مس بر روی بستر پارچه ی نایلونی برای تعیین خاصیت آنتی باکتریالی نسبت به باکتری های Staphylococcus aureus و Pseudomonas aeruginosa زهرا کرامتی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-31
92 بررسی سرواپیدمیولوژیک لپتوسپیروز در گاوهای ناحیه شرق گیلان میثم کوچکی علیکلایه دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-14
93 استخراج وشناسايي ترکیبات شیمیايی اسانس قسمت هاي مختلف گياه Puliccaria gnaphalodes بااستفاده ازدستگاه GC-MS وبررسي خاصيت ضدميكروبي وضدقارچي عصاره و اسانس آن آمنه احسانی تبار دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
94 جداسازی و شناسایی قارچهای تولید کننده آنزیم سلولاز از جنگلهای گیلان در شمال ایران مرجان محرابيان دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-28
95 بررسی عوامل باکتریایی عفونت‌های ادراری و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در افراد مراجعه کننده به پلی‌کلینیک تخصصی شماره یک تأمین اجتماعی رشت در سال 95-1394 مهستی مهرکیان دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-25
96 : بررسی اثرضدویروسی نانوذرات نقره بر رابدو ویروس عامل ویرمی بهاره کپور(SVCV) از طریق مواجه سازی تجربی با ماهی سفید دریای خزر(Rutilus frisii kutum) بابک رمضانی عاقله دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
97 تعیین فراوانی ژن های qnrB ،parE وparC دربین سویه های اشریشیاکلی جداشده از بیماران مبتلا به عفونت های ادراری(UTI) مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی تهران مرجان ایران زاد دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-10
98 بررسی مولکولی مقاومت باکتری استافیلوکوکوس اورئوس به آنتی بیوتیک اریترومایسین جداشده از نمونه های بالینی به روش PCR عاطفه علیزاده دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-28
99 بررسی جهش های ژن parCدر سویه های جداسازی شده مقاوم به دارو Klebsiella pneumoniae ازبیمارستان های شهرستان رشت وشرق استان گیلان کبری احمدپور بیجارگاه دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-31
100 بررسی جهش های ژن ERG11 در ایزوله های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول آزاده دخت افتخاری دانشکده علوم پایه زیست 1393-6-31
101 بررسی اثرات آنتی اکسیدانی وضد میکروبی اسانس و عصاره قارچ گانودرما لوسیدوم بر قارچ وباکتریهای ایجاد کننده عفونتهای گوارشی و مقایسه آنتی بیوتیکی نرگس یدالهی موحد دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-23
102 بررسی اثر پیش تیمار ساقة جو در تولید آنزیم سلولاز در بستر جامد مژگان احمدزاده دانشکده علوم پایه زیست 1395-03-04
103 بررسی اثر ضد میکروبی نانوالیاف تولید شده با عصاره اکالیپتوس بر Staphylococcusaureus و pseudomonas aeruginosa آیدا فدایی فولادی دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
104 مطالعه ی ساختارH 4-پیران های دارای پل آزو با محاسبات ab-initio سیده پرنیا حلمی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-23
105 بررسی فراوانی باکتری‌های سرما دوست در شیر خام تحویلی به کار خانه های شیر پاستوریزه شهرستان رشت و راههای ورود آن حسن میرزایی اشکیکی دانشکده علوم پایه زیست 1394-06-31
106 بررسی اثر ضدمیکروبی انواع سوش های پروبیوتیک بر برخی ازجنس های باکتری های بیماری زا شرمین عبدالحسین نیا دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-29
107 بررسی آزمایشگاهی اثر آنتی¬بیوتیک سیپروفلوکساسین با و بدون افزودن محصولات پروبیوتیک بر باکتری¬های ایجاد کننده عفونت های ادراری صدیقه کریم بخش دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-29
108 مطالعه خواص جذب تاکرین روی سطح نانولوله های کربنی و بور نیترید با استفاده از نظریه تابع چگالی سهیلا شکوری دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-31
109 بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه شاه تره (Fumaria parviflora) مائده میردار دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-21
110 مقایسه اثرات ضدمیکروبی عصاره های اتانولی، متانولی و آبی گیاه شمشاد (Buxus hyrcana ) بر روی باکتری کلبسیلا پنومونیه راضيه ابراهيمي امام دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-23
111 سنتز نانوکامپوزیت کربنی مغناطیسی جهت حذف رنگ از محلول های آبی ژیلا تیموری دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
112 مطالعه جذب سطحی رنگدانه های صنعتی برروی نانوصفحه ها به روش تئوری لیلا لامکان ماسوله دانشکده علوم پایه شیمی 1395-06-31
113 مدل سازی فعالیت ضد سرطانی ترکیبات شیمیایی به وسیله ی شبکه عصبی مصنوعی لیلا سعادتمند دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
114 مطالعه QSAR آستانه تندی بویایی گروهی از ترکیبات آلی سحر شالچی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
115 مطالعه خواص مکانیکی و الکترونیکی نانولوله‌های کربنی تک ‌دیواره داپ شده با BN به روش تئوری بهرام علی‌خانی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-27
116 بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی سوش های مختلف لاکتوباسیلوس های بومی کشور روشنک معتمد چابکی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-27
117 بررسی اثرات ضد باکتریایی برخی از جلبک‌های دریای خزر بر روی باکتری استرپتوکوکوس موتانس آتوسا بخششی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-23
118 بررسی اثر ضد میکروبی نانوذرات سلنیوم بارگذاری شده با آنتی بیوتیک بر علیه باکتری های بیماریزا مریم السادات مهربخش بندری دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-24
119 استفاده از محاسبات QSAR مشتقات پورین در درمان بیماری انگلی محمد تقی خدا مهری دانشکده علوم پایه شیمی 1395-8-26
120 بررسی عوامل باکتریایی عفونت های ادراری وتعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رازی شهر رشت کتایون زمینی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-27
121 بررسی وجود ژن پنتون والنتین لوکوسیدین در سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از بیمارستان های شهر رشت مرجان رحیم پور دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-30
122 بررسی فنوتیپی مقاومت دارویی سویه های استافیلوکوکوس اوررئوس مقاوم به آنتی بیوتیک ونکومایسین جداشده از نمونه های مختلف بالینی بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی شهر رشت در یک دوره شش ماهه (بهمن 94 تا تیر 95) الهام امیری دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-28
123 تشخیص سرولوژیک بیماری لپتوسپیروز در افراد مراجعه¬کننده به آزمایشگاه مرکزی شهرستان آستارا با روش MAT ساناز نوري منش دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-30
124 بررسی شیوع عفونت سویه‌های سودوموناس آئروجینوزا تولید کننده متالو بتالاکتاماز در بیماران دچار سوختگی بستری شده در مرکز سوانح سوختگی ولایت رشت حامد پوررحیمی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-16
125 حذف فنول از پساب‌های صنعتی با روش لجن فعال و بهینه سازی فرآیند سیف ا... جوانمرد برگرد دانشکده علوم پایه زیست 1395-3-28
126 تاثیر انواع پالپ مرکبات بر تولید آنزیم پکتیاز در تخمیر بستر جامد طاهره صالح دانشکده علوم پایه زیست 1392-11-2
127 مطالعه و بررسی QSAR بر روی فعالیت بیولوژیکی مشتقات آمفتامین به عنوان داروهای ضد افسردگی حسین کهنی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-14
128 بررسی اثر ضد میکروبی عصاره الکلی رازیانه، زیره سیاه و زیره سبز بر جدایه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا و مقایسه آن با آنتی بیوتیک های متداول مریم شریف فر دانشکده علوم پایه زیست 1395-06-23
129 بررسی فنوتیپی مقاومت به کینولونها در سویه های بالینی سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیماران مراجعه کننده به برخی بیمارستان های دولتی شهر رشت در دوره شش ماه (اسفند 94 تا مرداد 95) زینب شیرزاد گسکره دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
130 بررسی فراوانی ژن های ویرولانس papAH و focG در باکتری های E.coli جدا شده از عفونت های ادراری در شهر رشت خدیجه صفرزاده دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-31
131 : استفاده ازمحاسبات QSAR مشتقات گاباپنتین در درمان بیماری صرع داریوش نصرالله زاده دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-20
132 تجزیه زیستی تولوئن توسط باکتری های تجزیه کننده تولوئن اصلاح شده با نانو ذرات مغناطیسی عطیه شهبازی دانشکده علوم پایه زیست 1395-8-25
133 سنتز، شناسایی ومطالعات اسپکتروسکوپی نانو کامپوزیت هسته (SiO2) –پوسته (CuS) سيد محمد حميدي دانشکده علوم پایه شیمی 1395-6-31
134 بررسی فراوانی ژن های ویرولانس sfaSوbmaE درباکتری های E. coli جدا شده از عفونت های ادراری در شهر رشت سارا مهدوی دانشکده علوم پایه زیست 1395-6-28
135 مطالعه گراف مقسوم علیه صفر حلقه تعویض پذیر مینو عبداللهی عربانی دانشکده علوم پایه ریاضی 1395-6-6
136 مطالعه و بررسي ارتباط كمي ساختار فعاليت بر روي تركيبات پنتاناميد به عنوان داروهاي سرطان معده آتوسا بشيري دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-27
137 سنتز وکاربرد نانو مزوپور مغناطیسی کیت 6 آمین دار شده جهت حذف رنگ آنیونی قرمز پونسیو محدثه سجودی ابدی پور دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-28
138 مطالعه خواص جذب مولکول دارویی سموستین روی سطح نانولوله های کربنی و بورنیترید با استفاده از نظریه تابعی چگالی محمد جمادی دانشکده علوم پایه شیمی 1395-4-19
139 بررسی تولید باکتریوسین توسط اعضای جنس لاکتوباسیلوس و مطالعه عملکرد ضد میکروبی آن در برابر برخی میکروارگانیسم های بیماری زا فاطمه خیر اللهی دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
140 سنتز سبز بیس- (4-هیدروکسی-H2-کرومن-2-ون) ها با استفاده از مایع یونی ساناز صحراپیما دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-29
141 بررسی اثر ضد میکروبی باکتریوسین های تولید شده توسط Lactic acid bacteria و تثبیت شده روی نانوالیاف بر عفونت میکروبی ناشی از Staphylococcus aureus مائده جهانگیر بلورچیان دانشکده علوم پایه زیست 1393-11-11
142 بررسی اثرات ضد باکتریایی آمیکاسین لود شده در نانوذرات مزوحفره سیلیکایی عاملدار شده علیه سودوموناس آئروژینوزا. سمیه حسینی خمیرانی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-21
143 حسگر ولتامتری متادون بر پایه کمپلکس آلی فلزی- نانوگرافن فرانک سبک آرا دانشکده علوم پایه شیمی 1393-6-31
144 پيش بيني ويژگي هاي فيزيكوشيميايي آلكان ها با استفاده از مطالعاتQSPR فاطمه فازهي دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-28
145 همبندهای موضعی در گروه های توپولوژیک معصومه گیتی نژاد دانشکده علوم پایه ریاضی 1395-5-27
146 قطر گراف های مقسوم علیه صفر و ارتباط آن با ایدآل اول مینیمال کبرا قاسم زاده دانشکده علوم پایه ریاضی 1395-6-6
147 رده بندی چند رده از جبرهای لایب نیتز طاهره قنبری خانقاه دانشکده علوم پایه ریاضی 1395-5-27
148 نتایجی روی جبرهای لی مقدماتی فاطمه شفیعی ثابت دانشکده علوم پایه ریاضی 95-05-27
149 توليد اسيد لاكتيك از آب پنير توسط باكتري L.Casei و بهينه سازي فرآيند به روش طراحي آزمايش تاگوچي سارا عاشوری دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-19
150 بهینه¬سازی حذف آلاینده ها از محلول¬های آبی به وسیله استخراج نقطه ابری در حضور نانوذرات و مطالعه QSPR نقاط جوش استرهای آلیفاتیک. بهاره اوسقی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-29
151 استخراج و پیش تغلیظ بیس فنول آ از نمونه های آب دریا با روش میکرو استخراج مایع- مایع و با استفاده از قیف میکرو اعظـم یکـه فـلاح دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
152 تجزيه ي زيستي فنل توسط باكتري باسيلوس سرئوس تثبيت شده بر روي ژل PVA (پلي وينيل الكل ) سیده مهدي پور كوچصفهاني دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
153 بررسی جهش های ژن gyrA و تغییر بیان ژن mexX در ایجاد مقاومت چند دارویی در سویه های سودوموناس آئروژینوزای جدا شده از بیمارستان های سطح استان گیلان فروغ رهنمای رودپشتی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-23
154 بررسی جهش های ژن nalC و تغییر بیان ژن mexA در ایجاد مقاومت چند دارویی در سویه های سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از بیمارستان های سطح استان گیلان فاطمه حکیمی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-22
155 ارائه روشی موثر برای سنتز مشتقات 3،1-تیازولیدین-4-اون با استفاده از مایع یونی تثبیت شده بر نانو ذرات نغمه ازگومی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-29
156 بررسی تجزیه بیولوژیکی رنگ های آزو توسط باکتری های جدا شده از پساب کارخانجات نساجی حسین پورکاظم دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-15
157 سنتز مشتقات جدید پیرانوکرومن امید پناهی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-28
158 تولید بایواتانول با استفاده از ضایعات چای تیمار شده نازنین گیلانی چنگیزیان دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
159 مطالعه اي در سنتز سه جزيي مشتقات جديدايندنوپيريدو[3،2-d]پيريميدين-6،4-دي اون¬ها با استفاده از نانوكاتاليزگرها روزا دلداردوست دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
160 اندازه گیری میزان توکسین پرتوزیس آزاد و متصل به باکتری بوردتلاپرتوزیس به منظورتعیین زمان مناسب برداشت کشت بوردتلاپرتوزیس با روش الایزا مژگان هلالی نسب دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-24
161 تجزیه زیستی ترکیبات مالاشیت گرین با استفاده از باکتری های تجزیه کننده مالاشیت گرین تثبیت شده با نانو ذرات مغناطیسی ليلا باقري دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-30
162 استفاده از روابط فعالیت-ساختار نمونه های طبیعی و اولیه دارو برای بیماری آلزایمر سمیه ستاکه دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-27
163 سنتز موثر سه جزیی مشتقات جدید 2-آمینو-5-آریل-8،5،4،3-تتراهیدرو-7-(2-متیل-1H-ایندول-3-ایل)-4-اکسوپیریدو[3،2-d]پیریمیدین-6-کربونیتریل هنگامه جعفر رمجی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-20
164 محاسبات تابع چگال اکسایش بایر ویلی گر ترکیب 2-نوربورنانون مینا نیک رو رضایی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-26
165 مطالعه شیمی کوانتومی فرآیند عکس حلقه زایی سیستم های هتروسیکل شامل تیوفن، پیرول و فوران سهیلا رحیمی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-26
166 ساخت و مطالعات اسپکتروسکوپی نانوذرّه هسته ـ پوسته PbS@SiO2 شیوا قاری پور دانشکده علوم پایه شیمی 1394-10-30
167 بررسی شیوع حاملین استرپتوکوکوس پنومونیه در نازو فارنکس کودکان سالم برخی دبستان های دولتی شهر رشت و تعیین الگوی مقاومت دارویی باکتری های جدا شده فاطمه شب زنده دار قدیم دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-19
168 تجزیه ی زیستی رنگهای آزو با استفاده از باکتری های تجزیه کننده ی تثبیت شده با نانوذرات مغناطیسی صغری رضانژاد دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
169 ارزیابی پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی ریزاتریپتان با به‌کارگیری نانوزیست‌حسگر صائمه محمدی دیلمانی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-5-31
170 : بررسی اپیدمیولوژیک عفونتهای باکتریال در بيماران مراجعه کننده به بیمارستان گلسار رشت در سال 1393 علی مرادپور دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-31
171 سنتز ترکیبات جدید 2-تیوکسو پلی هیدرو پیریدو[3،2-d] پیریمیدین رکسانا دوران دیلمانی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-31
172 تعیین ثابت تفکیک برخی داروهای مسکن‌های ضد التهاب در قدرت‌های یونی متفاوت به روش تئوری زهره رستگار دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
173 بررسی مولکولی پلی‌مورفیسم ژن MBL و ارتباط آن با ایجاد دیابت نوع دو سپیده محمودی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-24
174 تاثیر نانو ذرات نقره بر بیوفیلم های میکروبی نگار جعفري دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
175 طالعه برهمکنش یون های نیکل، مس، کروم و منگنز با نانولوله های کربنی و بورنیترید در غشای سلولی با استفاده از نظریه تابعی چگالی ساناز نوروزی فشخامی دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
176 استفاده از محاسباتQSAR مشتقات بنزآمید در مهار تکثیر سلول های آندوتلیال سید نیما نصیری دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-28
177 ساخت نانوذرات CuO در ماتریس موردنیت بزرگ و مطالعه خاصیت ضد میکروبی آن سميرا كريمي دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-28
178 ساخت و شناسایی نانوذرات Ag2O در ماتریس MCM-41 به دست آمده از سیلیس پوسته برنج روشنک دادوند دانشکده علوم پایه شیمی 94-11-29
179 مدل سازی فعالیت ضدباکتری ترکیبات شیمیایی با استفاده از توصیف کننده های محاسباتی سپیده سلیمانی افسوران دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
180 سنتز نانوپودر ZnO:Mg به روش Sol-Gel و بارگذاری آن روی بستر کتان و بررسی اثرات ضدمیکروبی آن بر روی استافیلوکوک اورئوس سارا پهلوان زاده دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-31
181 نانوحسگر ولتامتري سیتالوپرام محيا نعمتي دانشکده علوم پایه شیمی 1394-5-31
182 طراحی روش سریع شمارش باسیل مایکوباکتریوم بوویس (ب ث ژ) به روش کشت- کلریمتری زهرا جلالی دانشکده علوم پایه زیست 1393-11-26
183 نانو زیست حسگر ولتامتری برای ردیابی سلولز در محلول¬های میکروبی بهمن حق شناس دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-27
184 سنتز يک ظرفی سه جزئی مشتقات جديد فوران فرشته میلانی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-28
185 بررسی اثرضد میکروبی نانوذرات نقره بارگذاری شده بر روی گرده خرما سحر بشيري دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
186 نانو زیست حسگر ولتامتری برای ردیابی سلوبیوز در محلول¬های میکروبی ياسر جمالي دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-27
187 بررسی فراوانی حضور ژن های ویرولانس papEF و traT در باکتری های E.coli جدا شده از عفونت ادراری از بیمارستان های شهر رشت نیلوفر حقانی دانشکده علوم پایه زیست 1394-11-29
188 کاربرد جلبک آزولای اصلاح شده با نانوذرات مگنتیت به عنوان جاذب جهت حذف ترکیبات رنگی میثم بوستانی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
189 حذف بنزن از پساب سنتزی به روش جذب سطحی بر روی کربن فعال حمید آقامحمدی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
190 اندازه گیری مقادیر کم آلاینده های دارویی با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا پس از پیش تغلیظ با میکرو استخراج فاز مایع آزیتا اسماعیل نژاد دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-30
191 بررسی مقایسه ای اثر نانو ذرات اکسید روی بر برخی از میکروارگانیسم های بیماری زای جداشده از نمونه های بالینی با آنتی بیوتیک های رایج فهیمه رمضانی دانشکده علوم پایه زیست 1393-11-30
192 سنتز، شناسایی وبررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوکامپوزیت Ag2O/Large Mordenite مطهره محمدپور کرباسدهی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-6
193 بررسی خصوصیات بیوشیمیایی و رفتار حرارتی آنزیم لیپاز تولید شده توسط Aspergillus niger سمانه سیاح پور دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-30
194 بررسی مقایسه ای اثر ضد میکروبی عصاره های آبی وآلی گیاهان بابونه ،بارهنگ، پونه آبی وگزنه بر اعضای جنس کلبسیلا و مقایسه اثر آنها با آنتی بیوتیک های رایج فاطمه عزیزی علیدوست دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-24
195 بررسی محاسبات QSAR ساختار مبتنی بر بازدارنده های تیروزین کیناز در درمان سرطان تیروئید عاطفه مجلسی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-29
196 مقایسه سه روش غنی سازی در جداسازی سالمونلا از حاملین مزمن پیشه ور شهرستان ماسال سید مطهر عابدی علیکلایه دانشکده علوم پایه زیست 1394-06-31
197 جداسازی باکتری مقاوم به داروی سیتوتوکسیک Paclitaxel از پساب کارخانه داروسازی سبحان انکولوژی و بررسی قابلیت آن در حذف داروی مذکور سید رضاگراکویی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-31
198 مطالعه QSAR مشتقات باربیتوریک اسید به عنوان ترکیبات کاهنده ی فعالیت سیستم عصبی مرکزی لیدا شکری دانشکده علوم پایه شیمی 1393-6-29
199 استفاده از محاسبات QSAR مشتقات اندول و 7 آزا ایندول ها برای درمان بیماری MULTIPLE SCLEROSIS(MS) سید ه مریم موسوی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-31
200 اندازه گیری آتورواستاتین در حد نانو به روش ولتامتری پالس تفاضلی آناهيتا دلخوش دانشکده علوم پایه شیمی 1392-6-26
201 سنتز تک ظرفی سه جزیی مشتقات جدید بنزوکرومن نرجس محمدی پور دانشکده علوم پایه شیمی 1394-06-30
202 اندازه گیری مواد مخدر به روش ولتامتری متین کارپور صفایی دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-13
203 مطالعه خواص جذب داروی ضد سرطان تروکساسیتابین روی سطح نانولوله های کربنی و بورنیترید با استفاده از محاسبات تابع چگالی حسينعلي اميني دانشکده علوم پایه شیمی 1394-11-12
204 مقایسه کلیکس آرن ها و نانو لوله ها در برهمکنش با اپی نفرین به روش تئوری فاطمه فتحي دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-31
205 چند قضیه درباره جبرهای لایب نیتز مریم قربانی تورانسرایی دانشکده علوم پایه ریاضی 1394-11-7
206 بررسی آزمایشگاهی حذف رنگ های صنعتی از پساب سنتزی با استفاده از جاذب های طبیعی آدینه دعاگوی شالکوهی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-06-23
207 حذف رنگ سانست یلو از محلول¬های آبی با استفاده از نانو کامپوزیت مغناطیسی کیت-6 آمین دارشده ابوالفضل چینه وری دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-28
208 مطالعه ساختار ژنوم سویه های مایکوباکتریوم پاراتوبرکلوزیس آرشیو شده در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی در دو منطقه ژنتیکیSSR1 و SSR2 آیدا چالش دانشکده علوم پایه زیست 1393-6-31
209 درباره جبرهای لی کامل مريم قاسمي دانشکده علوم پایه ریاضی 1394-5-8
210 جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های تجزیه کننده سلولز از خاک مناطق منتخب استان گیلان رضا مالک مقدم دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-31
211 سنتز نانو فایبرهای پلیاستایرن به روش الکتروریسندگی و استفاده از آنها جهت حذف ترکیبات آلاینده به روش استخراج با فاز جامد نگار هاشمی فرد دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-28
212 بررسی مقایسه‌ای اثر کارتنوئیدهای استخراج شده از سیب‌زمینی، فلفل دلمه‌ای (قرمز) و زردآلوی خشک (قیصی) بر باکتری سودوموناس آئروژینوزا جدا شده از ترشحات زخم‌های عفونی با آنتی بیوتیک‌های رایج و بهینه‌سازی فرآیند استخراج سیده بهاره ابراهیمی حسینی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-23
213 فاکتورهای غیر قابل کنترل و عوامل نامطلوب در فرآیندهای تولیدی مهناز مقبولی دانشکده علوم پایه ریاضی 1393-6-31
214 مدلسازی ملکولی و ارتباط ساختار و فعالیت تعدادی از بازدارنده های هپاتیت B سلمان ستوده سروندانی دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-13
215 بررسی بیان ژن mexX در سودوموناس آئروژینوزا مقاوم به دارو تحت تیمار با آنتی بیوتیک و سیلیبینین ستاره فرقاني دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-22
216 شناسايي ملکولي و ژنوتيپينگ ويروس پاپيلوما انساني در مراجعين به آزمايشگاههاي شهرستان رشت سيما عبداللهي دانشکده علوم پایه زیست 1393-11-28
217 حذف رنگ رودامین B از محلول¬های آبی با استفاده از تفاله چای اصلاح شده ریحانه سهرابی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-28
218 بررسی پایداری و خصلت آروماتیکی گروهی از دلتافان ها مصطفی یوسف زاده برزهندانی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-31
219 کاوشی در سطوح انرژی پتانسیل فرآیند تبدیل سیکلو هپتا تری ان-7-ایل دی آزو متیل کتون به باربارالون فاطمه عاشوری میرصادقی دانشکده علوم پایه شیمی 1394-06-04
220 بررسی مقایسه ای شاخصهای فساد میکروبی برگرماهی کپورنقره ای وبرگرگوشت قرمز(گوساله) طی سه ماه نگهداری درسردخانه افشین فهیم دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-1
221 بررسی تغییرات پروفایل پروتئومیکس در دو روش کشت Batch ،Fed- batch در باکتری E.coli بیان کننده Fab Fragment ضد VEGF قبل از شروع فاز سریع رشد وحیده صمیمی فام دانشکده علوم پایه زیست 1394-5-29
222 شناسایی مولکولی سویه های کپسولیK1 وk2 در کلبسیلا پنومونیه جداشده از نمونه های بالینی رخساره اکبری دانشکده علوم پایه زیست 1394-05-28
223 بررسي ميزان فراواني ژن‌هاي blaSHV-1، blaOXA-1 و blaNDM-1 در سويه‌هاي E.coli و Klebsiella spp. مولد ESBLs جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان‌هاي رشت به روشPCR سمر جمالی دانشکده علوم پایه زیست 1393-06-26
224 بررسي ميزان فراواني ژن‌هاي blaKPC-2 و blaOXA-48 و blaCMY-2 در سويه‌هاي E.coli و .Klebsiella spp مولد ESBLs جدا شده از بيماران بستري در بيمارستان‌هاي رشت طلایه توکلی نوری دانشکده علوم پایه زیست 13293-06-26
225 سنجش تیتر anti-HBs در دانشجویان واکسینه شدة دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال 93-1392 سارا رسولی دانشکده علوم پایه زیست 1394-6-30
226 سنتز فوران هاي چند عاملی از (E)-1،4-دي آریل بوت-2-ان-1،4-دي اُن ها با استفاده از نانو کاتالیزگر Fe3O4 احمد غلامی بجار گفشه دانشکده علوم پایه شیمی 1394-6-30
227 یک روش موثر برای سنتز تک ظرفی مشتقات تتراهیدروکوینازولین دی‌اون و دی‌هیدرو پیریمیدینون معصومه گودرزوندچگینی دانشکده علوم پایه شیمی 1393-11-29
228 سنتز نانو ذرات نقره و کاربرد آن در الکترود اصلاح شده شیمیایی شاداب فرحناک دانشکده علوم پایه شیمی 1393-09-09
229 جنبه های مکانیسمی نانو الکتروشیمیایی آسه سولفام پتاسیم سمانه حاجي موسي يي دانشکده علوم پایه شیمی 1393-6-31
230 استفاده از محاسبات QSAR مشتقات فنیل آمینو فنان تیدین کیونن ها به عنوان بازدارنده برای درمان بیماری سرطان به روش GA مهسا آقامحمدی دانشکده علوم پایه شیمی 1993-08-21